De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 5 augustus, 18e zondag door het jaar

Ik ben het Levende Brood
We gaan verder in de ontdekkingstocht wat er na de wonderbare broodvermenigvuldiging gebeurt. Daarvoor luisteren we ook naar verhalen uit het eerste Verbond over brood, over het manna ( letterlijk: “wat is dat?”). natuurlijk: door te delen, vermenigvuldig je. Maar er is meer aan de hand: God heeft hierin de hand. En dat vraagt tijd om de contouren van deze openbaring van God te ontdekken. Om te ontdekken dat Jezus dat Brood uit de hemel zelf is. Het “ik ben”- woord valt; zo openbaart God zich onder mensen, als voedsel, als Brood tot eeuwig leven.

Lezingen van de zondag:
Exodus 16, 2-4,12-15
Ps 78
Efeze 4, 17, 20-24
Johannes 6, 24-35

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 12 augustus, 19e zondag door het jaar

Leven vanuit het Brood van de Heer
Een derde uitwerking van het Broodwonder: mensen beginnen te morren. Ze willen echt wel brood hebben dat zomaar gratis verstrekt wordt. Maar het is moeilijk om te aanvaarden dat er een diepere lading aan gekoppeld is. Jezus vereenzelvigt zich met dit brood. Hij is zelf dat Brood. Dezelfde vragen komen ook naar boven bij het mysterie van de eucharistie: is Hij het nu echt in het heilig Brood? We laten ons meenemen in de ontdekking dat Jezus levend Brood is, en omdat Hij rechtstreeks gekoppeld is aan de eeuwige, is Hij Brood van eeuwig leven.

Lezingen van de zondag:
1 Koningen 19, 4-8
Efeze 4, 30 – 5, 2
Johannes 6, 41-51

10.00 uur - communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 12 augustus, 19e zondag door het jaar

Leven vanuit het Brood van de Heer

Een derde uitwerking van het Broodwonder: mensen beginnen te morren. Ze willen echt wel brood hebben dat zomaar gratis verstrekt wordt. Maar het is moeilijk om te aanvaarden dat er een diepere lading aan gekoppeld is. Jezus vereenzelvigt zich met dit brood. Hij is zelf dat Brood. Dezelfde vragen komen ook naar boven bij het mysterie van de eucharistie: is Hij het nu echt in het heilig Brood? We laten ons meenemen in de ondekking dat Jezus levend Brood is, en omdat Hij rechtstreeks gekoppeld is aan de eeuwige, is Hij Brood van eeuwig leven.

Lezingen van de zondag:
1 Koningen 19, 4-8
Efeze 4, 30 – 5, 2
Johannes 6, 41-51

10.00 uur - communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 19 augustus, 20e zondag door het jaar

Laven aan Gods Wijsheid

Steeds verder worden we ingevoerd in het mysterie van het Broodwonder, of liever: in wie Christus voor ons is. We worden ook geleid tot de ultieme vraag of we hierin meegaan of dat we afhaken ( volgende week). Het gaat om ingroei in Gods wijsheid, geen speculatieve wijsheid maar heel concreet engagement om te doen wat God van ons vraagt(Tora). En dan gaat om helemaal dit mysterie in je op te nemen, eten en drinken, en je dus met hele je lichaam, ziel en geest te koppelen aan wie Jezus als Brood des levens voor jou wil zijn.

Lezingen van de zondag:
Spreuken 9, 1-6
Ps 34
Efeze 5, 15-20
Johannes 6, 51-58

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

Zondag 26 augustus, 21e zondag door het jaar

Dien jij de Heer?

Vandaag lezen we het laatste gedeelte van Johannes 6: wat begon met een verwondering over het wonder van de overvloed wanneer mensen met elkaar delen, eindigt nu de vraag om de keuze vóór of tegen de Heer Jezus. Van verwondering tot levenskeuze. Heeft Jezus woorden van eeuwig leven (dus gekoppeld aan God de Eeuwige) of is het allemaal een menselijk verhaal? Een acute vraag. Vandaag accepteren mensen Jezus nog wel als een moraal kompas, maar je bekennen tot hem als gezicht van de God-Vader is vaak een stap te ver. En dien vraag wordt ons vandaag wel gesteld.

Lezingen van de zondag:
Jozua 24, 1-2a,1-17,18b
Ps 34
Efeze 5, 21-32
Johannes 6, 60-69

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 2 september, 22e zondag door het jaar

Eer God vanuit je hart

Buitenkant-binnenkant: het blijft een dilemma. Natuurlijk gaat het om de binnenkant, maar de zorg voor de buitenkant kan ook van invloed zijn op de binnenkant, het hart. De boodschap van de Schriften is helder: uiteindelijk gaat het om de binnenkant want God kijkt naar het hart. En dan zullen buitenkant en binnenkant in harmonie samen moeten optrekken. God vraagt om gediend te worden vanuit het hart.

Lezingen van de zondag:
Deuteronomium 4, 1-2, 6-8
Ps 15
Jakobus 1, 17-18.21b-22,27
Marcus 7, 1-8,14-15,21-23

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 9 september, Ziekenzondag

Vrees niet en ga open

Graag willen we tekenen zien dat ons geloof echt is en van nut is. Wanneer we te gefixeerd hierop zijn dan zullen we het zeker niet zien. We horen hoe de tekenen van de nieuwe wereld van God (Gods Rijk) elders, in het buitenland, eerder aan het licht komen. Het is een oproep om buiten de vaste kaders te denken en te kijken. De effecten van Gods Rijk zijn soms elders te ontdekken als je niet bang bent en met een open mond in het leven staat.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 35, 4-7a
Jakobus 2, 1-5
Marcus 7, 31-37

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 16 september, Vredeszondag

Zichtbaar geloof

Tegen gemakkelijke oplossingen in klinken de lezingen van deze dag. Het christelijk geloof is geen gemakkelijke weg, eerder uitdagend. We willen graag een “salonfahlig”geloof. Helaas, ook in het geloof geldt: ik heb nooit een rozentuin beloofd. Er zal altijd een duidelijk keuze gevraagd worden, maar eenmaal gemaakt opent zich een weg die mensen in alle levensomstandigheden geluk kan brengen. Want een duidelijke keuze voor God opent ook de kracht van zijn liefde en genade.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 50, 5-9a
Ps 116
Jakobus 2, 14-18
Marcus 8, 27-35

10.00 uur - Oecumenische Viering
Voorganger: Ds. Herrianne Allewijn
Liturgie: Werkgroep voorbereiding Oecumenische Diensten

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.


Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000