De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 26 november, Christus Koning

Het feest van Christus Koning van het Heelal werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober, en sinds Vaticanum II op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Centraal staat het koningschap van Jezus, die op een geheel andere manier koning is dan de wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. De lezingen van deze zondag laten ons dat zien in diverse beelden.

Lezingen van de zondag:
Ezechiël 34, 11-12.15-17
Ps 23
1 Korintiërs 15, 20-26.28
Matteüs 25, 31-46

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

Zondag 3 december, 1e zondag van de Advent

Op de eerste zondag van de advent keren we ons naar het komende feest van Kerstmis: Gods Zoon komt in onze wereld. God wordt mens. In welke wereld geschiedt dit? Een tumultueuze wereld, een samenleving met forse tegenstellingen. En daarom herkennen we enkele aspecten die ook op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning, naar voren komen. Het thema van je eigen verantwoordelijkheid, van uitverkiezen en de taak die je is toebedeeld, worden nu gericht op de komst van de Heer en onze voorbereiding hierop. Daarom de oproep: weest waakzaam, wordt wakker. Richt je op wat gaat komen, richt je op de Komende. Hij staat als het ware voor je deur.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8
Ps 80
1 Korintiërs 1, 3-9
Marcus 13, 33-37

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo

Zondag 10 december, 2e zondag van de Advent

Op de tweede zondag van de advent wordt ieder jaar de persoon van Johannes de doper gepresenteerd. Hij is de Voorloper van de Heer, de wegbereider. De thematiek van de woestijn roept verschillende beelden op: de woestijn bij de Jordaan verwijst ook naar de doortocht van het volk geleid door Jozua na een tocht van veertig jaar door de Woestijn. Het volk uit de ballingschap bevrijd, het Beloofde Land intrekt. Johannes de Doper roept deze thematieken op. En wij kijken uit naar Hem die ons vrij zal maken van alles wat ons in ballingschap houdt. En die ons tot troost zal zijn.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 40, 1-5. 9-11
Ps 95
2 Petrus 3, 8-14
Marcus 1, 1-8

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor” t.g.v. een 50 jarig huwelijk
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zaterdag 16 december, Levende Kerststal

De stal is open van 13.00 uur tot 16.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 december, 3e zondag van de Advent

Wij leven toe naar Kerstmis. Wie verwachten we? Wat zal hij teweeg brengen? Op de derde zondag van de advent wordt beschreven wat de Christus zal brengen als Hij eenmaal zijn zending volbrengt. Johannes de Doper, de Voorloper, wijst de mensen van zijn tijd, en ook ons,dat het werken van de Messias een werken van de Geest van God is. Het perspectief van de geboorte van Gods Zoon is geen blanco perspectief, maar een concrete boodschap die we nog wel helemaal zelf waar moeten maken. Johannes zegt: Hij die komt is zoveel anders dan we gewend zijn, bereid je daarop voor.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 61, 1-2a. 10-11
Ps 25
1 Tessalonicenzen 5, 16-24
Johannes 1, 6-8, 19-28

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker

Zondag 24 december, 4e zondag van de Advent

Op de vierde zondag van de advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: Maria begrijpt het bezoek van een engel, een boodschapper van God. Het woord van de engel duidt aan dat zij zwanger wordt van de heilige Geest. Zo klein en intiem is het begin van de menswording van God. Dit zijn niet zomaar verhalen: steeds dragen deze lezingen een Bijbelse boodschap. God-met-ons is op komst: Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria. God komt binnen in onze mensenwereld.

Lezing van de zondag:
2 Samuel 7, 1-5. 8b-11.16
Lucas 1, 26-38

Geen viering in De Schaapskooi

Zondag 24 december, Kerstavond

Het vieren van Gods Zoon in ons midden kent, liturgisch gezien, verschillende aspecten. Op de dag van Kerstmis wordt dat in drie vieringen uitgewerkt. In de nachtmis, meestal in de vooravond gevierd, staan we stil bij het intieme gebeuren van het kind van Maria, de geboorte van het Kind, Zoon-van-God. Toch is het ook een komische gebeuren: de engelen hebben er mee te maken. En: het markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. God krijgt gezicht in de geschiedenis van de mensheid: God en mens in één.

Lezingen van de avond:
Jesaja 9, 1-3, 5-6
Ps 96
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

20.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Maandag 25 december, Kerstmorgen

In deze viering wordt het mysterie van de menswording ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon; het Woord is vleesgeworden. God heeft zijn tent opgeslagen in een wereld die moeite heeft om hem te ontvangen. We zijn de intimiteit van de nacht voorbij, we zijn aangekomen in het volle licht. We mediteren over Gods gave die een kosmische betekenis krijgt. Johannes getuigt van Zijn komst opdat ook wij Zijn getuigen worden. Ook als vierende mensen.

Lezingen van deze morgen:
Jesaja 52, 7-10
Ps 98
Hebreeën 1, 1-6
Johannes 1, 1-18

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 31 december, Feest van de heilige Familie

Terwijl het feest van Kerstmis stamt uit de vierde eeuw, is het feest van de Heilige Familie pas van de twintigste eeuw. Na enige omzwervingen op de jaar kalender is het na het Concilie Vaticanum II op de zondag geplaatst tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In de Kersttijd staan we stil bij Jezus, Maria en Jozef in heel verschillende omstandigheden. Met dit Feest van de Heilige Familie staan we stil bij Jezus, Maria en Jozef als gezin. In dit jaar: Jezus opdracht in de Tempel van Jeruzalem. Het “netwerk”van zijn joodse traditie omringt hen. Groeien in geloven gebeurt op de eerste plaats in een warm en hartelijk netwerk, in een, min of meer grote, familie. Groeien in geloven is een manier van opgroeien, hoofd, hart en handen.

Lezingen van de zondag:
Genesis 15, 1-6; 21, 1-3
Ps 105
Hebreeën 11, 8.11-12.17-19
Lucas 2, 22-40

10.00 uur - Oecumenische - Viering in Het Kruispunt
Voorgangers: Ds. Truus de Boer, Ds. Herrianne Allewijn en Ide van der Wijk

- 2018 -

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag, Moederschap Maria

Maria bekleedt in onze katholieke traditie een bijzonder plaats. Met en door haar is de Christus onder ons verschenen. Het is een nieuw begin in de geschiedenis van de mensheid. Wellicht is hiermee ook een “link” te leggen met het feest van Nieuwjaar dat we vandaag vieren. Maria is de Moeder van God: het is geloofstaal die ons wil openen om het mysterie van Kerstmis beter in te gaan. Zij heeft ons Jezus de Christus geschonken. De heilige Naam van haar Zoon is kracht voor iedere volgeling van Hem.

Lezingen van deze dag:
Numeri 6, 22-27
Ps 67
Galaten 4, 4-7
Lucas 2, 16-21

Geen viering in De Schaapskooi

Zondag 7 januari, Openbaring des Heren

Het ontvouwen van het mysterie van Kerstmis gaat verder. Vandaag vieren we de Openbaring van de Heer voor alle volkeren, dus ook over alle grenzen heen. Drie Wijzen uit het Oosten helpen ons daarbij. Zij leren ons door de oppervlakte heen te kijken en te ontdekken dat dit kind dat in Betlehem geboren is, van universele betekenis zal blijken te zijn. Mogen we dit koppelen aan het liturgische vieren waarin we ieder keer weer het geheim van God voor ons wordt opengevouwen in een palet van betekenissen.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 60, 1-6
Ps 72
Efeziërs 3, 2-3a. 5-6
Matteüs 2, 1-12

10.00 uur - Communieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noë en Ide van der Wijk
Aansluitend Nieuwjaarswensen

Zondag 14 januari, 2e zondag door het jaar

Nu het feest van Kerstmis, en de ”vervolgfeesten” voor bij zijn, blijven we toch in de sfeer van het eerste begin. De jonge Samuël, een kind nog, hoort de roep van God zoals ook de eerste leerlingen van Jezus Hem gaan volgen na geroepen te zijn, geroepen worden en zien waartoe dit leidt: het zal altijd zo gaan op de christelijke levensweg. De uitdaging bestaat uit het “niet weten”en toch je laten leiden. Onderweg gebeuren de ontdekkingen en in verwondering groeit dat rijk van God in alle voorlopigheid.

Lezingen van de zondag:
1 Samuel 3, 3b-10.19
Ps 40
1 Korintiërs 6, 13c-15a, 17-20
Johannes 1, 35-42

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000