De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 13 mei, 7e zondag van Pasen

Tussen het feest van Hemelvaart en Pinksteren de zondag die ook wel “wezenzondag”wordt genoemd: de heer Jezus heeft zijn leerlingen verlaten, althans zo voelt dat, en de aangekondigde heilige Geest is nog niet over hen gekomen. Juist in het gemis verdiept zich het verlangen en de groei naar een andere beleving van: “aanwezigheid”. In de boodschap van de Schriften op deze zondag wordt hierin een weg gewezen: de weg van het getuigenis en van toewijding.

Lezingen van deze zondag:
Handelingen 1, 15-17,20a-26
Ps 103
1 Johannes 4, 11-16
Johannes 17, 11b-19

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 20 mei, Pinksteren

Gezonden door de Geest

Wie gezonden wordt is een getuige. Het ware getuigenis is een vrucht van de heilige Geest, deze heilige Geest is “als tongen”: zowel in de betekenis van “tongen van vuur” als ook “tongen en talen”. De gave van het bezield, begeesterd getuigenis dat niet alleen komt vanuit een geraakt hart maar dat ook bij de ander warmte en begeestering wil en kan wekken. Wanneer mensen op deze wijze naar elkaar staan dan vormen zij een hecht verband: kerkgemeenschap in de Heer.

Lezingen van deze zondag:
Handelingen 2, 1-11
Ps 104
Galaten 5, 16-25
Johannes 15, 26-27. 16, 12-15

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Kapelaan Mariusz Momot

Zondag 27 mei, Heilige Drie-eenheid

Leef in Mijn Naam

Drie-eenheid: Vader-Zoon-heilige Geest. Geen “hersenkraker”, zo is dit mysterie niet bedoeld. Wel bron voor een voorzichtig en teder omgaan met Gods openbaring waarin Schepper, de geopenbaarde Zoon van God, Jezus Christus en de Geest die beiden vereend en ook van beide uitgaat ons, Gods volk, bezield en richt naar een goede toekomst, de toekomst van Gods nieuwe wereld, zijn Rijk. God is nooit statisch, is altijd in beweging. En wij aardse mensen ontdekken dit door zelf in beweging te blijven. Door te leven in Zijn naam.

Lezingen van de zondag:
Deuteronomium 4, 32-34.39-40
Ps 33
Romeinen 8, 14-17
Matteüs 28, 16-20

10.00 uur - Oecumenisch Viering in Het Kruispunt
Voorganger: Ds. Truus de Boer
Dienst wordt voorbereid door de werkgroep Oecumenische Diensten.

Zondag 3 juni, Sacramentsdag

De lezingen van vandaag laten de geschiedenis zien van het verbond van God met de mensen. God is het verbond al aangegaan vanaf het begin van de tijd, maar een aantal keren in de geschiedenis is het verbond bevestigd en zichtbaar gemaakt voor mensen. Niet voor zomaar mensen, maar voor bijzondere mensen. Het verbond wordt niet alleen zichtbaar gemaakt voor hen, maar via hen voor alle mensen. In het sacrament dat we elke zondag, elke dag vieren en speciaal vandaag aandacht geven, bevestigen we dat verbond. Het verbond dat met het bloed werd bezegeld door Mozes, het verbond dat zichtbaar werd in Christus breken en delen van zijn eigen lichaam en bloed, het verbond dat in elke viering weer zichtbaar wordt gemaakt. Het hoogfeest van Sacramentsdag, dat op de donderdag zelf of de zondag erna wordt gevierd, is in het leven geroepen om deze zichtbare aanwezigheid te vieren. Hoewel een sacramentsprocessie weer is toegestaan, zijn er maar enkele plaatsen waar op deze dag een processie wordt gehouden. Vorig jaar werd in het bisdom Breda het 750 jarig bestaan van dit hoogfeest herdacht.

Lezingen van de zondag:
Exodus 24, 3-8
Ps 116
Hebreeën 9, 11-15
Marcus 14, 12-16. 22-26

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noë

Zondag 10 juni, 10e zondag door het jaar

Gods wil volbrengen

De mens zit met een “fundamenteel tekort”. Je kunt het erfzonde noemen. Je kunt het anders noemen, maar er zit een “weeffout”waarmee de mens moet leren omgaan. Soms zal er een gevecht moeten worden, een geestelijk gevecht, tegen de Satan. Soms zul je door een ander moeten worden geholpen, in je eentje kom je er niet uit. Want het “fundamenteel tekort’ heeft te maken met een verstoorde relatie. Mensen van God verbinden, herstellen en relatie.

Lezing van de zondag:
Genesis 3, 9-15
Ps 130
2 Korintiërs 4, 13 – 5.1
Marcus 3, 20-35

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Hoedemaker

In deze dienst zullen we afscheid nemen van Pastoor Hoedemaker.

Zondag 17 juni, 11e zondag door het jaar - Vaderdag

Zaai, het zaad zal bloeien

Beelden uit het leven gegrepen die Gods bedoeling met mensen openbaren: zo is de Blijde Boodschap, het Evangelie van God. Vandaag: zaad in de aarde geworpen. Nu geen verhandeling over wat het allemaal oplevert, maar eerder hoe onweerstaanbaar het hele proces van groei en bloei is. En welk vertrouwen wij mogen hebben, welk geloof we hieruit kunnen putten. Houd de groei niet tegen en wees uiterst aandachtig om met zorg dit proces te begeleiden. Prachtig beeld ook voor de vaders, en de moeders, vandaag.

Lezingen van de zondag:
Ezechiël 17, 22-24
Ps 92
2 Korintiërs 5, 6-10
Marcus 4, 26-34

10.00 uur Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pastoor Marcelo

Zondag 24 juni, Geboorte Heilige Johannes de Doper

Zo zal het zijn.

Een groot man is geboren. Eens, maar ieder jaar vieren we het opnieuw. Johannes de Doper, voorloper van Christus. Maar hij heeft ook een sterke eigenheid en zijn charisma is juist dat hij zoveel liefde in zich draagt dat naar de ander en de Ander verwijst. Het gaat niet om hemzelf, hoewel hij het helemaal zelf moet doen. Hierin is Johannes de Doper voorganger. Voor Jezus de Christus, voor ons.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 49, 1-6
Ps 139
Handelingen 13, 22-26
Lucas 1, 57-66.80

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 1 juli, 13e zondag door het jaar

Sta jij op in geloof?

Sinds Pasen, sinds dat ongelooflijke gebeuren dat wij een dode niet bij de doden moeten zoeken maar bij de levenden, is geloven in christelijk perspectief: altijd weer opstaan. Niet uit eigen kracht maar door de aanraking van de Geest of gewoon door een aanraking van een “mens van God”. Aanraking is een basisvoorwaarde voor menselijke groei. Geen kindje groeit harmonieus op als het niet is aangeraakt in liefde. Natuurlijk weten we van de overschrijdingen op dit gebied. Maar blijft de genezende werking van een liefdevolle aanraking. Lees het evangelie maar.

Lezingen van deze zondag:
Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24
Ps 30
2 Korintiërs 8, 7.9.13.15
Marcus 5, 21-43

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Marcelo

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000