De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

 

Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar - Wereldmissiedag

Vasthouden
Alles kent ook zijn consequenties. Handelen ten goede om te verbinden, handelen ten kwade om te verdelen: het heeft consequenties. Ook op langere termijn. Wat eens is gezaaid, zal op den langen duur vrucht dragen. Missionarissen zijn zo op pad gegaan. Missionarissen hebben de consequenties van hun eerste keuze aanvaard en vastgehouden. Ploeterend, zaaiend, oogstend. Niet om de eer of de macht maar om dienstbaarheid, om navolging van hun vriend, leraar en Heer Jezus Christus

Lezingen van de zondag:
Jesaja 53, 10-11
Ps 33
Hebreeèn 4, 14-16
Marcus 10, 35-45

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Zondag 28 oktober, 30e zondag door het jaar

Zien
Er is kijken en zien. Je kunt heel veel rondkijken, maar plotseling kun je ook echt zien. `inzien`noemen we het vaak. Het is meer dat louter registreren wat eer aan je ogen voorbijgaat, bij het ´zien` gaat het om een betrokkenheid van het hart, van de geest. Er is soms een wonder nodig om mensen met een verstarde blik te laten ontdekken dat er meer is, dat er een verhaal achter zit, een geschiedenis. Misschien wel een heilsgeschiedenis. Dat is zien met perspectief, het perspectief van die nieuwe wereld van God.

Lezingen van de zondag:
Jeremia 31, 7-9
Ps 126
Hebreeen 5, 1-6
Marcus 10, 46-52

10.00 uur - Eucharistieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Luis Weel

Vrijdag 2 november, Allerzielen

In Liefde
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van `alle zielen`, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu `in de hemel`zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als geloofsgemeenschap een `verder aan de dood`. We mogen, God zij dank, aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen : alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood
.

Lezingen van Allerzielen:
Klaagliederen 3, 17-26
Ps 25
Romeinen 5, 5-11
Johannes 14, 1-6

19.30 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Diaken Jack Noe en Ide van der Wijk

Tijdens deze viering worden de gedachteniskruisjes terug gegeven aan de familie

Gebedsdienst Allerzielen: kerkhof Overwheersepolderdijk Purmerend
Aanvang 15.00 uur - Voorganger: diaken Jack Noë

Gebedsdienst Allerzielen: aula Algemene Begraafplaats Purmerend
Aanvang 15.00 uur - Voorganger: diaken Marcel Kaaijk

Zondag 4 november, 31e zondag door het jaar

Beminnen
Beminnen, liefhebben, als gebod. Het is wezenlijk voor het bestaan van iedere mens. Hij kent ook zoveel interpretaties, zoveel schakeringen. We weten het: beminnen is een weg. Een weg van vallen en opstaan. Wanneer we op deze weg de goede verhalen hebben als leidraad, dan worden we geholpen in een zuivere beleving van dit `beminnen`. Mozes spreekt er over de Brief aan de Hebreeën eveneens en Jezus legt uit hoe twee geboden toch maar eenzelfde gebod zijn: het beminnen van God en de naaste, met hart, ziel, verstand en kracht

Lezingen van de zondag:
Deuteronomium 6, 2-6
Ps 18
Hebreeen 7, 23-28
Marcus 12, 28b-34

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Jack Noe

Zondag 11 november, 32e zondag door het jaar

Geven
Moet je rijk zijn om te kunnen geven? Betekent het dat je armer wordt als je geeft? Velen zijn die mening toegedaan. Echter: het hoeft niet. Er zijn verhalen te over, in de Bijbel en buiten de Bijbel, waarin mensen naar voren komen die gewoon `geven`, zonder aanzien des persoons, gewoon omdat het goed is. Komen zij daarna iets tekort? Zelden. Het feit dat je geeft, ook al word je in je bestaansminimum aangetast, wekt vertrouwen dat je op een bijzondere wijze in het leven staat. Vertrouwen genereert weer vertrouwen. Geven genereert geven.

Lezingen van de zondag:
1 Koningen 17, 10-16
Ps 146
Hebreeen 9, 24-28
Marcus 12, 38-44

10.00 uur - Communieviering
Voorgangers: Wim de Koning en Ide van der Wijk

16.00 uur - Oecumenischedienst in “Het Kruispunt” i.h.k. van Sint Maarten
Voorgangster: Ds Herrianne AllewijnZondag 18 november, Werelddag van de armen - Willibrordzondag

Verzameld door de Heer
`Als we zo doorgaan dan is onze aarde geen lang leven beschoren`, zeggen onheilsprofeten. We weten dat er een grond van waarheid in zit, maar zo heftig zal het wel niet zijn. En toch, verhalen over eindtijd en apocalyptisch gebeurtenissen zijn ook reëel. Dan hoeft het niet alleen te gaan over het milieu, maar ook over de vele oorlogen waarin mensen elkaar geweld aandoen. Daartegenover ontvangen we vandaag verhalen dat God midden in de verschrikkelijkste omstandigheden zijn volk blijft verzamelen. Want dat is uiteindelijk Gods objectief.


Lezingen van de zondag:
Daniel 12, 1-3
Ps 16
Hebreeen 10, 11-14.18
Marcus 13, 24-32

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Diaken Marcel Kaaijk

Zondag 25 november, Christus Koning

Luister naar Mijn stem!
Het feest van Christus Koning van het Heelal werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI bij het zestiende eeuwfeest van het concilie van Nicea. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober, en sinds Vaticanum II op d elaatste zondag van het kerkelijk jaar. Centraal staat het koningschap van Jezus, die op een geheel andere manier koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. De lezingen van vandaag laten ons dat zien in diverse beelden.


Lezingen van de zondag:
Daniel 7, 13-14
Ps 93
Apokalyps 1, 5-8
Johannes 18, 33b-37

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luis Weel

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000