De Schaaskooi
Banner
| Home | Over ons | Contact | Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieringen

Zondag 16 september, Vredeszondag

Zichtbaar geloof.
Tegen gemakkelijke oplossingen in klinken de lezingen van deze dag. Het christelijk geloof is geen gemakkelijke weg, eerder uitdagend. We willen graag een “salonfahlig”geloof. Helaas, ook in het geloof geldt: ik heb nooit een rozentuin beloofd. Er zal altijd een duidelijk keuze gevraagd worden, maar eenmaal gemaakt opent zich een weg die mensen in alle levensomstandigheden geluk kan brengen. Want een duidelijke keuze voor God opent ook de kracht van zijn liefde en genade

Lezingen van de zondag:
Jesaja 50, 5-9a
Ps 116
Jakobus 2, 14-18
Marcus 8, 27-35

10.00 uur - Oecumenische Viering
Voorganger: Ds Herrianne Allewijn.
Liturgie: Werkgroep voorbereiding Oecumenische diensten

Zondag 23 september, 25e zondag door het jaar

Neem Mij op
Het geloof zoekt ondersteuning, zoekt een beter verstaan, zoekt de aansluiting bij het denken van vandaag. Er is toenadering tussen de mainstream van wat mensen heden ten dage menen en voelen, er is echter ook de kritische functie van de Blijde boodschap die soms haaks staat op wat mensen vandaag willen. Die Blijde Boodschap gaat over leven en dood, gaat over de kleinen tegenover de machtigen, gaat over een geheim dat verborgen is in God en dat zich openbaart in het leven van Jezus Christus. En hoe gaan wij hierin mee? Door Hem op te nemen in ons denken en voelen, in ons reageren, in ons handelen.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 2, 12.17-20
Ps 54
Jakobus 3, 16 – 4,3
Marcus 9, 30-37

10.00 uur- Eucharistieviering m.m.v “Het Goede Herderkoor”
Voorganger: Pater Gerard Noom

Zondag 30 september, 26e zondag door het jaar

Voor wie kom jij op?
Hoe herken je de christen? Door wat hij doet, op de eerste plaats. Daden zijn vaak sprekender dan woorden. Het gaat soms maar om het geven van een glas water of erkennen dat bij een ander, ook over de eigen grenzen van land, ras en geloof heen, goede dingen gebeuren. `Ik zou willen dat het ook onder jullie gebeurt!` Jezus schijnt zo te redeneren, in navolging van Mozes. Het vraagt wel om een belangeloze houding´.

Lezingen van de zondag:
Numeri 11, 25-29
Ps 19
Jakobus 5, 1-6
Marcus 9, 38-43.45.47-48

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pater Luis Weel

Zondag 7 oktober 27e zondag door het jaar
“ wereldmissiedag voor kinderen”

Samen één zijn
In een samenleving waarin zoveel relaties onder druk staan en het `samen`soms niet meer aankunnen, blijft de Blijde Boodschap klinken dat een mens geroepen is om verbondenheid te leven. Man-vrouw, mens-mens, in kleiner verband, gezin, familie, in groter verband, religieuze gemeenschap, geloofsgemeenschap. `Wat God verbonden heeft mag een mens niet scheiden.`Het is een geheimnisvol woord. Het blijft een opdracht om steeds weer naar het ´samen´op weg te blijven. Steeds opnieuw te ontdekken, niet helemaal bereikt. Maar de Blijde Boodschap geeft niet alleen richting, zij geeft ook kracht.

Lezingen van de zondag:
Genesis 2, 18-24
Ps 128
Hebreeën 2, 9-11
Marcus 10, 2-16

10.00 uur - Communieviering
Voorganger: Diaken Jack Noe

Zondag 14 oktober, 28e zondag door het jaar

Binnen gaan
Wie kan er binnen gaan in de Wijsheid van God? Allereerst: wil je het? Verlang je er naar? Bid je erom? God kan niets als er geen vraag is. Wie helemaal vol van zichzelf zit, of van zijn rijkdom, of van wat dan ook, is ongeschikt voor het Rijk van God. Hoe goed iemand het ook bedoelt, God respecteert altijd de vrije wil van de mens, in God is geen dwang. Mensen kunnen dwang uitoefenen en doen het ook vaak. God wijst dit af. Uit liefde. Binnen gaan heeft altijd tot doel: ontmoeting. Van mensen tot mens, van God tot de mens.

Lezingen van de zondag:
Wijsheid 7, 7-11
Ps 90
Hebreeen 4, 12-13
Marcus 10, 17-30

10.00 uur - Communieviering m.m.v. “Het Goede Herderkoor”
Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning

 

Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar
“Wereldmissiedag”

Vasthouden
Alles kent ook zijn consequenties. Handelen ten goede om te verbinden, handelen ten kwade om te verdelen: het heeft consequenties. Ook op langere termijn. Wat eens is gezaaid, zal op den langen duur vrucht dragen. Missionarissen zijn zo op pad gegaan. Missionarissen hebben de consequenties van hun eerste keuze aanvaard en vastgehouden. Ploeterend, zaaiend, oogstend. Niet om de eer of de macht maar om dienstbaarheid, om navolging van hun vriend, leraar en Heer Jezus Christus.

Lezingen van de zondag:
Jesaja 53, 10-11
Ps 33
Hebreeèn 4, 14-16
Marcus 10, 35-45

10.00 uur - Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor Marcelo Salão Rocha

Bronnen teksten vieringen:
Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo.

Pastoor Hoedemaker

Pastoor:
Marcelo Salão Rocha
Rechtestraat 162
1483 BH De Rijp
Tel. 0299-671456 mobiel 06-55727413  e-mailmarcelaonl@gmail.com

Jack Noe

Diaken:
Jack NM Noë
Gerard den Brabanderhof 113 1628 WE Hoorn
Telefoon: 06-51709000